قوانین بازاریاب

ضوایط و قوانین بازاریاب در وب سایت پلاسکو در 4 بخش زیر ارائه شده است: 1- قوانین عمومی 2- قوانین مالی 3- دستورالعمل استفاده از بازنشستگی ویژه 4- دستورالعمل امتیاز سالانه و رتبه بندی بازاریاب

۱) قوانین عمومی

تا زمانی که بازاریاب مشتری فعال در وب‌سایت پلاسکو دارد عضوی از پلاسکو تلقی می‌گردد. درصورتیکه بازاریابی هیچ عضو فعالی در وب سایت پلاسکو نداشته باشد و همچنین دو فصل(6ماه) از پایان قرارداد مشتریانش گذشته باشد عضویت او لغو می‌گردد. درصورتیکه بازاریابی از قوانین وب‌سایت پلاسکو تخطی نماید وب‌سایت پلاسکو مختار است عضویت او را لغو نماید.

۲) قوانین مالی

در ابتدای هر فصل از سال (بهار، تابستان، پائیز، زمستان) تمامی رتبه بندی های جدول درآمد بازاریابی از ابتدا یعنی از صفر محاسبه می‌شود. در وب سایت پلاسکو سقف درآمدی وجود ندارد و هر فرد به میزان تلاش خود درآمد خواهد داشت. در وب سایت پلاسکو درآمد بازاریاب از دو آیتم تشکیل میشود: الف- کمیسیون بازاریابی ب- پاداش مدیریت کمیسیون بازاریابی: یکی از امتیازات ویژه پلاسکو به بازاریابان، کد تخفیف است. درصورتی که مشتری از کد بازاریابی شما استفاده کند مشمول 10 درصد تخفیف خواهد شد. نکته مهم : کمیسیون بازاریابی از مبلغ کل محاسبه می‌شود و با اعمال تخفیف به مشتری از مبلغ کمیسیون بازاریابی شما کاسته نمی‌شود. به عنوان مثال اگر مبلغ قرارداد یکساله پنل دو میلیون تومان باشد، مشتری با استفاده از کد بازاریابی شما 200 هزار تومان تخفیف می‌گیرد و مبلغ قرارداد یک میلیون و هشتصد هزار تومان می‌شود. اما درصد بازاریابی شما در مبلغ کل یعنی دومیلیون تومان ضرب می‌شود و مبلغ کمیسیون بازاریابی محاسبه میشود. توجه داشته باشید که با جذب مشتری بیشتر درصد کمیسیون بازاریابی شما افزایش می‌یابد. به عنوان مثال اگر دو بازاریاب داشته باشیم که یکی فقط یک مشتری جذب کرده است در طول یک فصل(سه ماه) و بازاریاب دیگر در یک فصل 22 مشتری جذب کرده است. درصد کمیسیون بازاریاب کم کارتر 10 درصد خواهد بود و درصد کمیسیون بازاریاب دوم 20 درصد (برای تمام مشتریان جذب شده) محاسبه خواهد شد. پاداش مدیریت : از اصلی ترین اصول در وب سایت پلاسکو پرداختی بر اساس عملکرد می‌باشد. بر همین اساس بازاریابان حقوق ثابت دریافت نمی‌کنند. جایگزین حقوق ثابت پاداش مدیریت می‌باشد که بر اساس تعداد مشتری جذب شده مبلغ این پاداش افزایش می‌یابد. طبیعی است که بازاریابی که بهتر برای مجموعه فعالیت داشته پاداش مدیریتی بیشتری دریافت نماید. اولین مرحله دریافت پاداش مدیریتی جذب دومین مشتری است. و تا مشتری شماره 11 مبلغ یک میلیون و صد هزار تومان به عنوان پاداش مدیریتی پرداخت خواهد شد و پس از مشتری شماره 11 ، به ازای هر سه مشتری 400 هزارتومان به پاداش مدیریتی افزوده خواهد شد.در جدول زیر به صورت خلاصه مطالب فوق محاسبه و ارائه شده است.

۳) دستورالعمل استفاده از بازنشستگی ویژه

در وب سایت پلاسکو شما همواره در کنار ما خواهید بود. با هر بار تمدید قرارداد عضوی که شما بازاریابی نموده اید حق‌الزحمه بازاریابی به شما پرداخت خواهد شد. این مقدار معادل ده درصد رقم قرارداد خواهد بود. به این ترتیب بازاریابی که چندین سال در وب ‌سایت پلاسکو زحمت کشیده است و تعداد قابل توجهی را به عنوان اعضای ثابت به عضویت وب ‌سایت پلاسکو درآورده است میتواند مبلغ بالایی را از این طریق کسب نماید و باقی سالهای عمر خود را به استراحت بپردازد. این طرح همان بازنشستگی ویژه وب ‌سایت پلاسکو می‌باشد. در تمامی روشهای موجود برای بازنشستگی شما بایستی سالیان زیادی مبلغی از حقوق خود را به عنوان بیمه بازنشستگی پرداخت نماید تا پس از سالیان دراز مشمول بازنشستگی گردید آن هم با مبلغ حقوقی که شما تعیین کننده مقدار آن به صورت مستقیم نیستید اما در وب سایت پلاسکو شما هر لحظه از میزان حقوق سالانه بازنشستگی ویژه خود مطلع هستید و تا هر مقدار که دوست داشته باشید میتوانید آن را افزایش دهید. در وب سایت پلاسکو حقوق شما چه در زمان فعالیت و چه در زمان بازنشستگی هیچگونه محدودیتی ندارد و کاملا وابسته به مقدار فعالیت و بلند پروازی های شما خواهد داشت. نکته بسیار مهم اینکه درآمد شما به عنوان درصدی از مبلغ قرارداد اعضا محاسبه می‌شود به عبارت دیگر هر سال با تورم و افزایش مبلغ قرارداد سالانه اعضاء و مشتریان ، حقوق دریافتی شما نیز با همان تناسب افزایش خواهد داشت. موضوع را با یک مثال ادامه می‌دهیم. فرض کنید یک بازاریاب به مدت 7 سال برای وب ‌سایت پلاسکو فعالیت داشته و ماهانه به طور متوسط 12 مشتری را به عضویت وب‌سایت پلاسکو دراورده است. با این فرض محاسبات مربوط به حقوقو ماهانه و حقوق بازنشستگی ویژه وب ‌سایت پلاسکو مطابق جدول زیر خواهد بود. نکته مهم اینکه شما در سالهای فعالیت خود و قبل از تصمیم به بازنشستگی هم درآمد سالانه بازنشستگی ویژه وب ‌سایت پلاسکو را دریافت خواهید کرد. نکته جذاب اینکه این جدول محدودیتی ندارد . کاملا به میزان فعالیت شما بستگی دارد. نحوه محاسبات متوسط درآمد هر فصل و همچنین متوسط درآمد ماهانه مطابق قوانین مالی که در قسمت قبلی ارائه شده است، محاسبه می‌شود. میزان درآمد سالانه از تمدید تمام مشتریان شما برابر است با: 10% * (مبلغ قرارداد سالانه) * (مجموع تعداد مشتریان سالهای قبل شما) متوسط حقوق ماهانه بازنشستگی ویژه برابر است با: درآمد سالانه از تمدید تمام مشتریان شما / 12

۴) دستورالعمل امتیاز سالانه و رتبه بندی بازاریاب

در وب‌سایت پلاسکو بازاریابان از ارکان اصلی در چشم انداز توسعه به حساب می‌آیند. این موضوع در میزان مبلغ درآمد، همچنین مزایای استفاده از درصد بازاریابی در هنگام تمدید(بازنشستگی ویژه) کاملا مشهود است. در راستای ارج نهادن به بازاریابان و انتخاب بازاریاب برتر سال، سیستم امتیاز دهی طراحی شده است و بر اساس امتیازات کسب شده بازاریابان رتبه بندی میشوند. امتیازات در ابتدای هرسال صفر می‌شوند تا بازاریابان جدید الورود نیز با داشتن شانس کسب عنوان بازاریاب برتر سال صاحب انگیزه شوند. البته که بازاریاب قدیمی تر از فعالیت سالهای گذشته خود و تجربیات کسب شده قبلی، شانس مطلوبتری در کسب این عنوان خواهند داشت. به عنوان مثال در انتهای سال(29 اسفند ماه) هستیم و میخواهیم امتیازات بازاریابی را محاسبه کنیم که سه سال است عضو مجموعه وب‌سایت پلاسکو شده و در سالی که گذشت 56 مشتری جدید جذب نموده و از مشتری های سال قبل خود 72 نفر تمدید کرده اند(تمدید سال دوم) و از مشتریان 2 سال قبل خود هم تعداد 63(تمدید سال سوم) مشتری تمدید نموده اند. امتیاز این بازاریاب مطابق جدول امتیازات بالا اینگونه محاسبه می‌شود: 56x5 = امتیازات کسب شده از مشتریان جدید 280 = امتیاز 72x3 = امتیازات کسب شده از تمدید سال دوم 216 = امتیاز 63x2 = امتیازات کسب شده از مشتریان جدید 126 = امتیاز در مجموع بازاریاب مثال ما 622 امتیاز کسب کرده است. تمامی بازاریابان بر اساس امتیاز رتبه بندی می‌شوند و بازاریابان برتر معرفی شده و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
Designed by SABA Net Mehr
logo-samandehi